Jest oferta na aukcje produktów rocznych na interkonektorach

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System przedstawił ofertę produktów rocznych na połączeniach międzysystemowych, które zostaną wystawione na aukcje 5 lipca.