Zamknięcia sklepów odbiły się na wynikach TXM

W pierwszym kwartale br. łączne przychody TXM spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14 proc. i wyniosły blisko 25,17 mln zł.