Gazowa inwestycja elektrociepłowni. „Ewolucyjne zmiany”

ECO Logistyka, spółka z grupy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny (ECO) zajmie się dystrybucją gazu ziemnego. Grupa ECO realizuje kilka inwestycji w źródła kogeneracyjne oparte na gazie ziemnym.