Absolutorium dla Prezydenta Krzysztofa Żuka

Na Sesji Rady Miasta Lublin w dniu 24 czerwca, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk otrzymał od Radnych absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej radni rozpatrzyli także Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 r. i podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta.