Wzrostowy trend obrotów w sklepach tradycyjnych

Czerwcowe wyniki badania Nastrojów Handlu Tradycyjnego świadczą o utrwaleniu optymizmu wśród przedsiębiorców prowadzących sklepy handlu tradycyjnego. Ocena respondentów ankiety przeprowadzonej w ramach M/platform wzrosła aż o 13,2 pkt. w stosunku do maja, wynosząc 65,0 pkt. w skali od 0 do 100.