Bezpłatna akcja diagnostyczna dla pacjentów z astmą ciężką w ramach kampanii Posłuchaj Swoich Płuc

Kampania Posłuchaj Swoich Płuc to inicjatywa współorganizowana przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, adresowana do pacjentów z astmą ciężką i ich rodzin.