Umowa społeczna dla górnictwa podpisana, ale schody dopiero się zaczynają

Umowa społeczna regulująca zasady stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego energetycznego jest już podpisana. Na osi czasu zapisano, że kopalnie węgla kamiennego energetycznego mają zakończyć wydobycie w 2049 roku. Jednak schody dopiero się zaczynają, bowiem wejście porozumienia w życie zależeć będzie od zgody Komisji Europejskiej (KE) na pomoc publiczną dla kopalń.