To zagrożenie stanowi poważny problem dla kopalń

Zagrożenie klimatyczne to problem w rodzimych kopalniach. Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w 2020 roku w kopalniach węgla kamiennego, w około 540 wyrobiskach wystąpiły warunki uprawniające do skrócenia czasu pracy. Szacunkowa liczba zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 8 100 pracowników.